ليالي الامتحان

session image
ليلة الامتحان الثانية ( ليالي الامتحان فرنساوي )

link"https://drive.google.com/file/d/1TQP4OY-v2bD2RAFdKAkIS0JexEz7nKEk/view?usp=drive_open"downloud

session image
ليلة الامتحان الاولي ( ليالي الامتحان فرنساوي )

link"https://drive.google.com/file/d/1ALUhmGlJwR7_do__0SxGR8QcyuzaztK2/view?usp=drive_open"downloud

session image
المراجعة الاولي ( بعد امتحان العربي )

link"https://drive.google.com/file/d/1bVriTGhKsvD6OHxSevdQ2tbpCNAjH-a4/view?usp=drive_open"click me